Teknologi

Teknologi

Vi prosjekterer alt i 3D og ligger langt fremme i utviklingen av software for effektiv håndtering av store prosjekter. For å effektivt evaluere konsepter og løsninger er vi avhengige av raske modeller så vi kan bevege oss rundt i dem i sanntid.

 

Datahåndtering
Vi transformerer all importert data via IFC, DWG og lignende formater fra diverse arkitektur software og så optimaliseres dette via egenutviklede løsninger.

 

IFC og BIM
I de fleste prosjekter leverer vi oppdaterte IFC'er regelmessig og vi oppdaterer dette fortløpende mens endringer skjer i de andre fagene. Dermed kan prosjektleder være delaktig i den tverrfaglige kvalitetssikringen.

 

Softwareutvikling
De fleste av verktøyene vi benytter ved prosjektering har vi utviklet selv, som plugins til 3D programmet vi bruker. Dette er verktøy som gjør av i raskere kan modellere og justere med en høyere grad av presisjon. Vi har verktøy for formgivning, fallforhold, veiutforming, avrenning, solstudier etc.

Vi har egne verktøy for 3 dimensjonell masseberegning med ekspansjon så man slipper unøyaktigheten ved å kun beregne fra gitte snitt.  Og vi har programvare som raskt viser overflateavrenning som nøyaktig og visuellt viser hvor vannet kommer i fra og hvor det renner. Noe som blir mer og mer viktig ettersom kravene til fordrøying på egen tomt blir høyere.

 

Droneflyving
Ved behov for innmåling av større områder benytter vi drone og fotogrammetri. Det gir teksturerte modeller som oppdaterte i motsetning til nedlastede kartdata som kan være opp til noen år gamle. Dette er spesielt gunstig for prosjekter med flere byggefaser eller der utgraving har begynt.

 

3D scanning
Vi har lang erfaring i å håndtere innscannet data fra profesjonelle aktører og scanner også mindre prosjekter selv.

 

Visualisering
Våre 3D modeller egner seg til visualisering av prosjekter og vi lager mange illustrasjoner for våre kunder. Når illustrasjonene skal være i salgskvalitet sender vi modellene over til profesjonelle aktører og dette sparer dem for masse modellering.

 

Sanntidsvisualisering
Modellene våre benyttes mye i prosjekteringsmøtene da de er veldig visuelle og godt egnet for å evaluere konsepter. Modellene kan vi bevege oss rundt i, evaluere siktlinjer, proporsjoner, harmonier og solforholdsom i sanntid. Dette viser vi direkte fra laptop i møter eller via Teams og er et fantastisk tilskudd til 2D planer. Å lese og forstå terreng via koter og punkthøyder fra en plantegning i en gitt målestokk kan være vanskelig selv for en erfaren aktør, men å se dette i 3D som i et dataspill er noe helt annet.

 

VR
Vi benytter også avansert VR utstyr for evaluering av konsepter under utviklingen av prosjekter. Å stå inne i modellen og oppleve et område virtuelt i skala 1:1 gir en unik erfaring som både vi og våre kunder har stor glede av. Forståelsen av terrenget, størrelser og avstander øker og gir en