Sansehage Nordraaksvei

 

En hage for demente skal gi trygghet, glede og harmoni. Konkret bruk av lyd, lukt, smak og følbarhet er valgt for å bringe frem minner og stimulerer sansene til brukerne. 

Ved Nordraaksvei bo- og behandlingssenter tegnet vi en rund plass som sentrum i hagen. Med benker og fontene skapte vi en stor plass med et lite fotavtrykk. Ulike roser, prydgress og lavendel skaper lukt og lyd og samtidig som det er vakkert å se på danner disse en skjerming og symmetri.

Stier skal lede mot ønskede mål og avlede fra uønskede distraksjoner. 

Elementene er få og av høy kvalitet. Det plassbygde gjerdet gir en elegant og avskjermende effekt samtidig som det innbyr brukerne til å ville oppholde seg i hagen og ta fokuset bort fra det som skjer utenfor. Rømningsdøra er delvis skjult og bygget som en del av gjerdet for å unngå opplevelsen av fortvilelse ved å ikke komme ut. Stien av belegningsstein leder forbi rømingsdøra og adkomsten til denne går over et grusfelt.

Den eksisterende vindeltrappen er kledt inn med spiler av samme type som i gjerdet og fremstår nå som et hyggelig element i hagen.

Følgende illustrasjoner er fra designfasen: