Ruseløkkveien

Rehabilitering av Ruseløkkveien

Ruseløkkveien som er gateløpet foran Vika Terrasse og Konserthuset. Dette området er bygget over en kjeller og det var stort behov for rehabilitering. Holoconsult bisto Dark Arkitekter med å beregne all fall og flomvannshåndtering i gateløpet. Det ble prosjektert i 1 cm koter og punktskyer fra laser scanning ble brukt gjennom hele prosjektet for å sikre tilstrekkelig nøyaktighet.

Det tidligere veiløpet er fjernet og hele gaten er nå bilfri.

Den varierte beplantingen består blant annet av flerårig dvergbambus.

Det opprinnelige konseptets karakter med å følge innhakkene i bygget forble en viktig ledesnor gjennom prosjektet.

Benker av granitt kledd med treverk med en bakvegg av vegetasjon.

Støpejernsrister og kummer nøyaktig integrert i belegget sikrer god vannhåndtering og gaten er omtalt som "Oslos tørreste gate".