FLESEFOSSEN

Lokasjon Brattlandsdalen, Ryfylke
Kunde Statens Vegvesen
Arkitekt Haugen/Zohar Architects
Prosjekttype Landskapsarkitektur

 

Prosjektbeskrivelse

Flesefossen, som ligger i Brattlandsdalen i Ryfylket, er en del av de Nasjonale Turistveiene, som består av atten regionale ruter som er kjent for sin naturskjønnhet. Fossen er en spektakulær og vakker foss der den renner bredt nedover fjellsiden før den renner ut i Brattlandsdalåa. Flesefossen ligger langs Riksvei 13 som utgjør en del av den østlige løypen til Nasjonale Turistveier gjennom Ryfylke.

Den nye rasteplassen ble utformet med inspirasjon fra elementer som Bratlandsdalåa, Flesefossen, vann og jettegryter, og har buede linjer som gjenspeiler terrengformasjonene i området. Designet understreker rommet med en imponerende og lagdelt struktur som skaper kontraster gjennom material- og fargebruk.

Rasteplassen består av en stålkonstruksjon som inkluderer søyler og tak, som danner lommer for toaletter og benker. Denne stålkonstruksjonen hviler på et betongplatå som definerer rasteplassen og skiller motorveien fra fossen. Utformingen av platået skaper en utsiktsbalkong og et amfi hvor besøkende kan nyte naturen og gå ned til elven.

Den nye rasteplassen ved Flesefossen er et imponerende arkitektonisk verk som ikke bare gir et funksjonelt område for besøkende å hvile og nyte utsikten, men også skaper en harmonisk forbindelse med omgivelsene. 

 

Tjeneste levert

I prosjekter var vi ansvarlige for lanskapsarkitektur av omliggende terreng. Det innebar valg av beplanting, kotering av parkeringsplass, innspill på detaljering, fall og høyder på betongdekket, og tilpassing av universell utforming. Ved befaringen fløy vi drone over hele området for å få en detaljert 3D modell av all topografi og visuell representasjon av omliggende terreng. Modellen ble benyttet for masseberegninger, kontroll av stigningsforhold, avrenning av overvann, plassering av sluk og kontroll av siktlinjer.

 

Foto: Haugen/Zohar Architects