Asker Green Hub

 

Uteområder og grønne tak for 22000 m² kontorarealer. Breeam og Well sertifisering på høyt nivå.
Veiprosjektering og overvannshåndtering.

FERD Eiendom

Lensmannslia 22, Asker

Status: Forprosjekt