Mailand aktivitetspark

Mailand aktivitetspark er etablert på en tidligere parkeringsplass og masselager.

Ved masseberegning sikret vi massebalanse og eliminerte behovet for unødvendig transport og massedeponi.

Parken er i nær tilknytning til barnehage og tre skoler og er svært mye brukt både på dag- og kveldstid.