Metode

Med kreativitet og høy faglig kompetanse utvikles prosjekter med god design og varige løsninger. Landskapet prosjekteres i 3D allerede fra skissefasen, noe som sikrer gjennomførbarhet og danner grunnlag for faglig og estetisk kvalitetssikring før planene utvikles videre til arbeidstegninger.

Ved hjelp av drone og fotogrammetri utfører vi detaljerte oppmålinger som gir et nøyaktig tredimensjonalt kartgrunnlag. Gjennom sammenstilling av gammelt og nytt terreng kan vi prosjektere mot massebalanse, noe som gir redusert transport og miljøbelastning.

Egenutviklet programvare analyserer terrengfall og lager en regnvannsanalyse som viser avrenning av overflatevann og bidrar til riktig plassering av sluk og infiltrasjon. 

 

 

information


  • Holo & Holo AS
    • Holoveien 16
    • 1341 Slependen
    • Akershus, Norge


Kristian Holo - 97 15 10 00
kristian()holoholo.no

Jørgen Holo 99 33 11 00
jorgen()holoholo.no  • !