LANDSKAPSARKITEKTUR OG DESIGN

VI FORMGIR FYSISKE UTEMILJØ.

I utviklingen av landskapsprosjekter forener vi vår tverrfaglige kompetanse med hovedvekt på menneskelige behov og teknisk holdbare løsninger. Vi integrerer ergonomiske løsninger inn i estetiske uttrykk og ser universell utforming som en naturlig del av et godt design.

Med lang erfaring og unik kompetanse innen teknisk prosjektering og anbudsbeskrivelse setter vi gjennomførbarhet og økonomi i høysetet. Vi har egenutviklede programmer for beregning av overvannsanalyser og prosjektering mot massebalanse. All prosjektering foregår i 3D og vi bruker drone til innscanning av landskap.

Prosjekter varierer i alt fra store utbyggingsprosjekter, parkanlegg til plassering av kunst i offentlige rom.

information


  • Holo & Holo AS
    • Holoveien 16
    • 1341 Slependen
    • Akershus, Norge


Kristian Holo - 97 15 10 00
kristian()holoholo.no

Jørgen Holo 99 33 11 00
jorgen()holoholo.no  • !